Loading...

Vương Gia ! Không nên a ! Chap 23 next 24

Độc Cô Bại Thiên   26/04/2017  

Vương Gia ! Không nên a !

Giới Thiệu :

Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng.
Ps : hòa thân ở đây là việc kết hôn Ơ của các thành viên hoàng tộc ) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình.

Tên Khác: