Loading...

Tinh Hải Mê Long Chap 41 next 42

Độc Cô Bại Thiên   12/12/2017  

Tinh Hải Mê Long

Giới Thiệu :

Khi còn là đời thứ 2 của hắc bang, phóng túng ngang ngạnh, lấy tiền bạc để nuôi thú cưng, khi trong trứng đã là một tiểu công thần, nhân lúc thiếu gia lơ đãng đã nở ra nuôi mộng trở thành đế vương hống hách.

Nguồn: Ngôn Phong