Loading...

Thông Linh Phi Chap 68.5 next 69

Độc Cô Bại Thiên   27/04/2017  

Thông Linh Phi

Giới Thiệu :

Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và ( các) vương gia =))

Tên Khác: