Loading...

Thiếp Dục Thâu Hương Chap 6 next 7

Độc Cô Bại Thiên   11/12/2017  

Thiếp Dục Thâu Hương

Giới Thiệu :

Bị ép uống thuốc kích dục, cô ta vẫn yêu anh ấy… tỉnh dậy, cô ta xuyên không về thời cô đại và năm giường của hiên vương, thật là bất ngờ lại trở thành thị tẩm của vương gia… Giới thiệu nữa là hết hay rồi

Nguồn: Lam Thụy Miên