Loading...

Thiên Thanh Chap 20 next 21

Độc Cô Bại Thiên   20/12/2017  

Thiên Thanh

Giới Thiệu :

Cười hỏi tam giới ai có thể trường sinh đây? Ai có thể không chết đây? Duy chỉ có ta – Lý Hạo, khai thiên tích địa, bất tử bất diệt.

Nguồn: Truyện Siêu Hay