Loading...

Quyền Bá Thiên Hạ Chap 109 next 110

Độc Cô Bại Thiên   17/10/2017  

Quyền Bá Thiên Hạ

Giới Thiệu :

Chân Võ Đại Lục, mỗi người sinh ra đều có có một VÕ HỒN
Lấy đôi tay làm cầu nối thông với võ hồn, sử dụng võ hồn chinh chiến thiên hạ, họ gọi là Võ Quyền Sư
Câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ 1 đệ tử của Võ Môn…

Tên Khác: