Loading...

Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây Chap 10 next 111

Độc Cô Bại Thiên   13/12/2017  

Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây

Giới Thiệu :

Bỉ ồi! Người đàn ông này làm cô mệt quá, lúc nào cũng chỉ muốn làm “một lần” để có thể buộc cô ở bên anh ta. “Một lần” ở đây chính là một lần làm cho cô mang thai. Liệu anh ta có thể có chút phong thái của một ông chủ không?

Một sát thủ như cô lẽ nào lại cứ để anh ta trói buộc như thế sao? Omg — dưới sự ép buộc của người đàn ông đó, cô đã vinh dự mang thai. Nhưng anh ta tưởng là mang thai rồi thì cô sẽ không chạy được sao? Ha ha, không có cửa đâu…

Nguồn: Ngôn Phong