Loading...

Phi Thường Vô Lương Chap 16 next 17

Độc Cô Bại Thiên   21/12/2017  

Phi Thường Vô Lương

Giới Thiệu :

Tu chân giới Đại đệ tử Lăng Vân Tông phản loạn, nhân vật chính Dạ Ly Du cùng nghĩa tỷ Dạ Khuynh Thành, nhị sư huynh Kinh Hồng Vũ cùng chạy trốn đến võ tu giới.

Một mặt ẩn cư, một mặt nghĩ biện pháp trộm lấy pháp khí trở lại Tu Linh Giới, dưới có duyên xảo hợp Dạ Ly Du kết bạn với Quân Vô Minh…

Nguồn: Truyện Tranh Thập Cẩm