Loading...

Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký Chap 57 next 58

Độc Cô Bại Thiên   27/11/2017  

Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký

Giới Thiệu :
Tần Phỉ là một đặc công hàng đầu của nước M, nhưng khi chấp hành nhiệm vụ ở bermuda thì bị công tác đồng thời cũng là người yêu bán đứng, trong khi chìm xuống đáy biển thì bị rơi vào khe không gian tới cổ đại, thế là cuộc đối kháng giữa nữ đặc công hiện đại và cương thi cổ đại bắt đầu.

Tên Khác: