Loading...

Nam Thần Là Quái Vật Chap 61 next 62

Độc Cô Bại Thiên   23/11/2017  

Nam Thần Là Quái Vật

Giới Thiệu :

“Tuy rằng là tiết mục siêu nhiên, nhưng có nam thần Phàn Xuyên! Đi đi đi, sợ ma cũng phải đi! Nhưng——- Tại sao tôi và Hoàng Diệc Tuyết được phân chung một đội chứ, không thể cùng với nam thần thì có gì khác! Mà ……… thật sự có ma đó!” —– tiếng than vãn của cô gái tâm linh Hạ Tiểu Mãn

Tên Khác: