Loading...

Mật Ngọt Cấm Kỵ Chap 25 next 26

Độc Cô Bại Thiên   11/08/2017  

Mật Ngọt Cấm Kỵ

Giới Thiệu :

Chu Vĩ vì thành công lần này mà phát hiện được Tử Huyền có tài thiết kế, bắt đầu bồi dưỡng Tử Huyền thành nhà thiết kế để bản thân sử dụng.
Tất cả những tác phẩm của Tử Huyền đều bị Chu Vĩ lấy đi, từng bước từng bước trở thành đại danh sư. Còn Tử Huyền chỉ là một quân cờ trong tay hắn.

Tên Khác: