Loading...

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 77 next 78

Độc Cô Bại Thiên   15/12/2017  

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ

Giới Thiệu :

Trời đất mênh mông, tương lai biến ảo, ai là Chân Long, ai là Mãng Xà? Hay mọi chúng sinh đều thành được Chân Long? Triều đình, bang phái giang hồ, Thế ngoại tiên đạo, thiên niên thế gia, ma thần vu tộc, thượng cổ vu đạo, tranh đấu không thôi

Nguồn: comicvn