Loading...

Linh Võ Đế Tôn Chap 26 next 27

Độc Cô Bại Thiên   18/12/2017  

Linh Võ Đế Tôn

Giới Thiệu :
Linh vũ đại lục, lấy võ giả, linh giả làm đầu, võ giả bình thường có thể một quyền đá vụn, mà võ hồn thức tỉnh giả, có thể phá nát trống vắng, ngao du quá hư. Linh giả, hơi suy nghĩ có thể khiến người ta sinh tử nháy mắt, mà linh giả Đại Năng có thể nghịch thiên cải mệnh, phiên vân phúc vũ.

Nguồn: Truyện Siêu Hay