Loading...

Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến Chap 38 next 39

Độc Cô Bại Thiên   27/04/2017  

Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến

Giới Thiệu :

Đều nói cổ đại đế vương đều có tam cung lục viện, cả đời có vô số nữ tử ở bên cạnh, nhưng trong lịch sử lại có một vị đế vương, cả đời chỉ có một thê, tình cảm của cả đời này đều dành cho một người duy nhất ” Chu Hữu Đường, ngươi nói cho ta biết, cả đời này ngươi có thể chỉ có một thê tử không ? giữa hai chúng ta có thể có người khác hay không ?”
Tên Khác:

[listcate”yes” numberposts=-1]