Loading...

Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến Chap 63 next 64

Độc Cô Bại Thiên   11/12/2017  

Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến

Giới Thiệu :

Đều nói cổ đại đế vương đều có tam cung lục viện, cả đời có vô số nữ tử ở bên cạnh, nhưng trong lịch sử lại có một vị đế vương, cả đời chỉ có một thê, tình cảm của cả đời này đều dành cho một người duy nhất ” Chu Hữu Đường, ngươi nói cho ta biết, cả đời này ngươi có thể chỉ có một thê tử không ? giữa hai chúng ta có thể có người khác hay không ?”
Tên Khác:

[listcate”yes” numberposts=-1]