Huyễn Thú Vương Chap 151 next 152

Độc Cô Bại Thiên   19/01/2017  

Huyễn Thú Vương

Giới Thiệu :

Huyễn thú đại lục, tại đây nhân loại cùng hồn thú tồn trên đại lục, bất đồng vận mệnh, hãy xem một tiểu tử bình thường trở thành Huyễn Thú Vương như thế nào!!

Tên Khác: