Loading...

Huyền Giới Chi Môn Chap 29 next 30

Độc Cô Bại Thiên   20/12/2017  

Huyền Giới Chi Môn

Giới Thiệu :

Trời giáng thần vật! Dị huyết phụ thể ! quần tiên kinh sợ, vạn ma tránh lui. Cố sự về Một thiếu niên đi ra từ Đông Châu đại lục, lập chí trở thành cường giả, quát tháo ngân hà, đại náo tam giới…

Nguồn: hamtruyen