Học Viện Mỹ Nam Số 7 Chap 47 next 48

Độc Cô Bại Thiên   23/02/2017  

Học Viện Mỹ Nam Số 7

Giới Thiệu :

Có một học viện thế này, soái ca chạy đầy đường! Tĩnh Bao Bao, trúng phải vận phân chó mà, chẳng những thuận lợi vào được học viện, còn câu được ngũ đại mỹ nam danh tiếng gần xa này!

Nguồn: a3manga