Loading...

Hoàng Hậu Tại Thượng Xin Nhận Một Lạy Của Vi Phu Chap 10 next 11

Độc Cô Bại Thiên   11/12/2017  

Hoàng Hậu Tại Thượng Xin Nhận Một Lạy Của Vi Phu

Giới Thiệu :

Đệ nhất nữ đặc công xuyên không trở về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư của phủ tướng quân. Từ tính tình nhu nhược bị áp bức đến trở thành đại tỷ. Ngoại trừ phải xử lí đám nữ nhân hay bắt nạt cô ra thì còn phải… Còn phải làm gì đọc sẽ rõ!

Nguồn: Miêu Truyện