Loading...

Hiiro Ouji Chap 16 next 17

Độc Cô Bại Thiên   13/03/2015  

Hiiro Ouji

Giới Thiệu :

Vì nhiệm vụ bắt một Vampire đang ẩn mình trong một ngôi trường của con người. Mana-một Exocist- đã chuyển vào ngôi trường đó. Okamoto-kun, Vampire cần bị bắt, đã tiến hóa theo thời gian và có thể sống được chỉ nhờ việc truyền máu! Thế là, Exocist Mana đã phải chịu biết bao rắc rối với tên Vampire vô tư lự này!

[listcate”yes” numberposts=-1]