Loading...

Higan no Ishi

Độc Cô Bại Thiên   23/04/2015  

Higan no Ishi

Giới Thiệu :

“Tương truyền có hòn đá sẽ ban cho ta những điều ước,…”

Tên Khác:

The Stone of Nirvana; Viên đá của Nirvana

[listcate”yes” numberposts=-1]