Loading...

Hắn Ta Là Vua Chap 19 next 20

Độc Cô Bại Thiên   18/12/2017  

Hắn Ta Là Vua

Giới Thiệu :

Hắn ta là quân vương vạn người hành lễ, cường tráng, sôi nổi, còn là cương thi khát máu không chết không thể tiêu diệt?

Kiếp đó hắn nhận nhầm cô ta, kiếp này bọn họ lại gặp lại. Đạo kiếm trên đường ngăn trở nhưng ngượi lại lớn mạnh, không hẹn mà gặp rốt cuộc là duyên hay là kiếp?

Nguồn: Ngôn Phong