Loading...

Graineliers Chap 25 next 26

Độc Cô Bại Thiên   22/09/2016  

Graineliers

Giới Thiệu :

Trong truyện, có những người được gọi là “Graineliers”, người có thể tạo ra những “hạt giống” chứa đựng quyền năng khác nhau. Cậu thiếu niên Lucas là người sống với mối hận những quyền năng được tạo ra từ “hạt giống”.

Tên Khác:

[listcate”yes” numberposts=-1]