Loading...

Giữ Chặt Tiểu Bạch Long Chap 6 next 7

Độc Cô Bại Thiên   05/12/2017  

Giữ Chặt Tiểu Bạch Long

Giới Thiệu :

Huynh đã từng nói đời này nguyện nắm chặt tay ta mãi mãi, ta cũng vậy, chỉ cần được nắm chặt tay huynh ấy mãi mãi là điều ước duy nhất của ta…

Thế nhưng… Vì sao… huynh… lại muốn giết ta!!?…

Nguồn: Thất Tinh Thẩm Thước