Loading...

Đường Tăng Cũng Quyến Rũ Chap 12 next 13

Độc Cô Bại Thiên   15/12/2017  

Đường Tăng Cũng Quyến Rũ

Giới Thiệu :

Đường Manh vừa tỉnh dậy đã phát hiện bản thân xuyên không thành ni cô?! Hơn nữa còn là Giang Lưu Nhi trong “Tây Du Ký”?! Điều đáng sợ là các đệ tử đều không giống như trước?! Điều đáng sợ nhất là, BOSS phía sau cư nhiên là… xem Manh Manh đường tăng làm sao vượt qua khó khăn nhé!

Nguồn: Ngôn Phong