Loading...

Đường Môn Thiếu Nữ Chap 6 next 7

Độc Cô Bại Thiên   20/05/2015  

Đường Môn Thiếu Nữ

Giới Thiệu :

Người trong võ lâm đều biết đến tên của nàng, nhưng không ai biết nàng là ai. Nàng — chính là chủ nhân của Đường môn, một nữ tử mang trong người tuyệt kỷ nhưng lại lạnh lùng, thần bí. Sứ mệnh của nàng bắt đầu trong khoảnh khắc mang mặt nạ kia. Mặt nạ lạnh như băng che dấu phía sau là một cái cô gái có tình cảm, nàng sẽ phải cam tâm như vậy sao? . . . . . .

Tên Khác:

[listcate”yes” numberposts=-1]