Loading...

Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng Chap 81 next 82

Độc Cô Bại Thiên   16/12/2017  

Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng

Giới Thiệu :

Trình Nhất Nặc bị hãm hại tiến vào phòng của người lạ trong khách sạn, bị hắn kéo lên giường… còn muốn cô làm thuốc giải tình dược…

Nguồn: Trần Nguyễn Quỳnh Hoa