Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối Chap 129 next 130

Độc Cô Bại Thiên   24/02/2017  

Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối

Giới Thiệu :

Main xuyên không đến thế giới tu chân, sau đó phát hiện mình chính là main! Cái này không phải là hại người lành sao? Đánh quái thăng cấp không trọng yếu! Sống được mới là quan trọng a!

Tên Khác: