Loading...

Đạo Sĩ Cưới Ta Đi! Chap 4 next 5

Độc Cô Bại Thiên   28/02/2017  

Đạo Sĩ Cưới Ta Đi!

Giới Thiệu :

Vốn là đạo sĩ trừ yêu ma nhưng lại bị bắt trở thành vợ của hồ ly …
Chuyển thể dựa theo tiểu thuyết 《Hồ Ly Đoàn Tử Hệ Liệt》

Nguồn: Trần Nguyễn Quỳnh Hoa, Lục Dương