Loading...

Đảo Ngược Sự Thật Chap 3 next 4

Độc Cô Bại Thiên   06/03/2017  

Đảo Ngược Sự Thật

Giới Thiệu :

Bạn tin trên thế giới này có siêu năng lực? Chỉ cần nhấn vào nút “Đảo Ngược” trên điện thoại là có thể thay đổi cuộc sống của người khác… nhưng mà cái giá phải trả sẽ ra sao?

Nguồn: Trần Nguyễn Quỳnh Hoa