Loading...

Dân Quốc Yêu Văn Lục Chap 23 next 24

Độc Cô Bại Thiên   15/12/2017  

Dân Quốc Yêu Văn Lục

Giới Thiệu :

Đại tiểu thư của nhà tổng tham mưu gần đây có phiền muộn, một mặt là thanh mai trúc mã mà cô ấy thích xem cô như làm em gái, mặt khác, đương nhiên là bí mật nhỏ bé trên người bản thân cô ấy… Dựa theo tiểu thuyết sửa lại.

Nguồn: Ngôn Phong