Loading...

Đại Viên Thần Chap 16 next 17

Độc Cô Bại Thiên   14/12/2015  

Đại Viên Thần

Giới Thiệu :

Một ngày đẹp trời, có một con dở hơi do vô ý mà đã phá vỡ phong ấn, giải phóng 81 con yêu quái trong truyền thuyết, gây nguy hại cho thế giới con người. Sau khi cảm ơn cái con dở hơi ấy, yêu quái quyết định ăn thịt cô. Và rồi, một anh đẹp trai, ga-lăng, tên là Ngộ Không xuất hiện…

Tên Khác:

[listcate”yes” numberposts=-1]