Loading...

Đại Giá Thừa Tướng Chap 39 next 40

Độc Cô Bại Thiên   08/12/2017  

Đại Giá Thừa Tướng

Giới Thiệu :

Một tài tử phong lưu thay muội muội tiến cung để tranh giành tình cảm với phi tần khác, hắn giả gái trong hậu cung liệu sẽ đem muội muội được ân sủng lần nữa hay không? Lại vừa cùng hoàng thượng, thừa tướng phát sinh những chuyện không biết nên khóc hay nên cười?

Nguồn: Truyện Tranh Thập Cẩm