Loading...

Đại Đường Vô Song Chap 3 next 4

Độc Cô Bại Thiên   05/08/2017  

Đại Đường Vô Song

Giới Thiệu :

Nguyên lai tưởng rằng đây hết thảy chỉ là trò chơi, nhưng mình lại rõ ràng đặt mình vào trong đó — 《Đại Đường Vô Song》 Người chơi Thừa Phong đã lọt vào nhân vật trò chơi bên trong game, trở thành người đó trong truyền thuyết… Hắn có thể hoàn thành kết thúc vận mệnh loạn thế sao?

Nguồn: hamtruyen