Loading...

Cực Phẩm Hạ Đường Phi Chap 18 next 19

Độc Cô Bại Thiên   07/08/2017  

Cực Phẩm Hạ Đường Phi

Giới Thiệu :

Ta nhận mệnh đi hành phục, trên đường gặp phải mai phục, theo trí nhớ thì đã mất mạng rồi. Nhưng tại sao vẫn còn sống… hơn nữa mặt ai đây?

Nguồn: Lục Dương