Loading...

Cốt Sinh Hoa Chap 8 next 9

Độc Cô Bại Thiên   13/11/2016  

Cốt Sinh Hoa

Giới Thiệu :

Người của Linh tộc, ăn thịt bọn họ, người luyện võ tu vi tăng mạnh, già yếu bệnh tật thì cường sinh kiện thể, uống máu của bọn họ có thể kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão. Nha đầu, cô biết hiện tại chỉ cần cô rời khỏi ta một bước bất cứ lúc nào cô cũng có thể bị ăn thịt !

Tên Khác:

[listcate”yes” numberposts=-1]