Loading...

Công Chúa Giả Mạo

Độc Cô Bại Thiên   13/11/2014  

Công Chúa Giả Mạo

Giới Thiệu :

có một con bé rất chảnh chọe chảnh chít, thích ngừi mà ngừi ta éo thik mình, tiểu thưu đó nho. Trong một lần ngừi cô ta thik bạn nạt một cô bé nhà nghèo thì cô bé ấy xông pha quánh anh ta, nhỏ nó binh rùi bị đâm gẫy mũi ( đáng !!!) từ đó lướn lên nhờ phẫu thuật thẫm mĩ còn cô bé kia đẹp sãn rùi …

[listcate”yes” numberposts=-1]