Loading...

Cổ Kiếm Kỳ Đàm

Độc Cô Bại Thiên   02/11/2014  

Cổ Kiếm Kỳ Đàm

Giới Thiệu :

Trần gian chớp mắt đã xa vời
Còn lại mình ta với đơn côi
Ước hẹn ba năm đành bỏ lỡ
Chỉ cầu tan biến trong tay người…

[listcate”yes” numberposts=-1]