Loading...

Cơ Giáp Viên Thần Chap 4a next 4b

Độc Cô Bại Thiên   06/11/2014  

Cơ Giáp Viên Thần

Giới Thiệu :

Tề Thiên Đại Thánh náo thiên cung là cốt truyện quen thuộc nhưng Tư Đồ Kiếm Kiều đã thêm nhiều yếu tố mới lạ độc đáo sẽ làm người đọc ngạc nhiên. Thiếu nữ Huyền Trang kháng lệnh Ngọc Đế, bị bắt lên Thiên Cung, chú khỉ con đợi ngàn năm thành Tề Thiên Đại Thánh náo Thiên Cung, quyết chiến thần tiên, Thiên Bồng Nguyên Soái…

[listcate”yes” numberposts=-1]