Loading...

Chước Chước Lưu Ly Hạ Chap 107 next 108

Độc Cô Bại Thiên   24/03/2017  

Chước Chước Lưu Ly Hạ

Giới Thiệu :

Phá hoại nội qui trường, vi phạm kỷ luật, đánh bại những người đứng đầu các hệ phong, hỏa, lôi, thủy, thổ mạnh nhất của trường! Cô ấy chẳng những vi phạm những qui định thường ngày, nắm vững toàn bộ ma pháp của 5 hệ, còn có thể sử dụng loại ma pháp tinh thần trong truyền thuyết!

Tên Khác: