Loading...

Chiêm Cốt Sư Chap 29 next 30

Độc Cô Bại Thiên   12/09/2017  

Chiêm Cốt Sư

Giới Thiệu :

Trong thành phố phồn hoa có một trà quán tĩnh lặng, nấu trà cho người vô ưu, chiêm cốt cho người phiền não. Cô ấy là chiêm cốt sư, xem quá khứ, xem di nguyện, xem một đời của người đã chết, thù lao chỉ là vài năm tuổi thọ của người truy cầu…

Nguồn: a3manga