Loading...

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi Chap 189 next 190

Độc Cô Bại Thiên   20/12/2017  

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

Giới Thiệu : Một tuyệt thế cao thủ ở trong núi, một miếng thần bí ngọc bội có thể biết trước tương lai… tìn tin tin.

Lâm Dật là một thằng học sinh bình thường, có điều hắn còn chịu nhờ cậy của người khác một trọng trách, đó chính là cua hoa hậu giảng đường! Nhưng lại là lệnh của ông già hoa hậu giảng đường! Mặc dù Lâm Dật éo chịu qua lại cùng vị đại tiểu thư khó hầu hạ này, thế nhưng lệnh của cha chú khó cãi, hắn không thể không thiên lý xa xôi chuyển trường tới thành phố Tùng Sơn làm lính đi theo đại tiểu thư…

Vì vậy, xuất hiện tuỳ tùng trâu bò nhất trong lịch sử — thiếp thân cao thủ của đại tiểu thư! Xem vị tuỳ tùng này làm sao cua được tiểu thư… Quyển sách có chút thuần… Cũng có chút ái muội…

Ai muốn đọc truyện chữ thì có thể sớt : hiệu hoa đích thiếp thân cao thủ , không biết truyện tranh thế nào nhưng truyện chữ tới 3767 chương ( vẫn đang ra tiếp – – ! , mình không tin tác giả chịu bỏ vài đời ra đệ vẽ bộ này)

Tác Giả :

Thể Loại :

Nhóm Dịch : hamtruyen

Tình Trạng :Đang Tiến Hành

[listcate”yes” numberposts=-1]