Loading...

Bộ Bộ Sinh Liên Chap 11 next 12

Độc Cô Bại Thiên   09/03/2015  

Bộ Bộ Sinh Liên

Giới Thiệu :

Giang sơn như họa
Mỹ nhân như thi
Sa Bà Thế Giới
Bộ Bộ Sinh Liên
(dịch thơ, giang sơn như họa,
mỹ nhân như thơ,
Cõi đời ô trọc
gót hồng nở hoa)

[listcate”yes” numberposts=-1]