Loading...

Binh Giả Quỷ Đạo Dã Chap 19 next 20

Độc Cô Bại Thiên   02/09/2016  

Binh Giả Quỷ Đạo Dã

Giới Thiệu :

Tướng thinh ngã kế, dụng chi tất thắng, lưu chi; tướng bất thinh ngã kế, dụng chi tất bại, khứ chi!
Binh Pháp Tôn Tử

Tên Khác: