Loading...

Bạo Liệt Thiếu Nữ Chap 4 next 5

Độc Cô Bại Thiên   02/08/2017  

Bạo Liệt Thiếu Nữ

Giới Thiệu :

Nhân vật chính là một thiếu nữ ma pháp nhưng lại không có ma pháp và cũng chẳng phải thiếu nữ. Cụ thể siêu chị hùng này là gì thì các bạn đọc sẽ rõ.

Nguồn: Độc Cô Toàn Bại