Loading...

Băng Thiên Hổ Phách Chap 5 next 6

Độc Cô Bại Thiên   26/10/2017  

Tên Truyện

Giới Thiệu :

Thời khắc đó, thì ta đã biết… Người ấy đã thật sự quên mất ta rồi… Thì ra hoá kiếp tu tiên là phải vô tình vô ái. Nếu như có thể bắt đầu lại, ta thà rằng từ từ già đi, chí ít không cần đời đời kiếp kiếp chịu nổi khổ của mối tình này…

Nguồn: Miêu Truyện