Loading...

Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê Chap 19 next 20

Độc Cô Bại Thiên   25/11/2017  

Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê

Giới Thiệu :

Kí vào khế ước bán thân còn chưa đủ? Còn muốn lần lượt làm nhục cô?! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô ta xem! Anh giận rồi! Cô gái chết tiệt này không để ý gì sao? Cô bị anh trực tiếp ném lên giường không một chút thương hoa tiếc ngọc…

Nguồn: Ngôn Phong