Loading...

Bạn Trai Tui Chap 27 next 28 END

Độc Cô Bại Thiên   06/08/2015  

Bạn Trai Tui

Giới Thiệu :

Cô nàng vừa ngốc lại còn ngố rừng, thế mà cậu bạn trai lại quá ư là pơ – phẹc (Perfect). Uây uây, hai người thế mà lại viết nên cả 1 câu chuyện tình yêu ngọt như kẹo đường.

Tên Khác:

[listcate”yes” numberposts=-1]