Loading...

Bạn Thích Những Truyện Nào ? Tháng 4

Độc Cô Bại Thiên   14/04/2015  

Kết quả vote tháng này sẽ dùng để tăng/giảm số lượng dịch của truyện đó trong tháng sau

Ps : Một số bộ đã đuổi kịp raw thì có muốn tăng cũng không được

[listcate”yes” numberposts=-1]