Loading...

Bách Luyện Thành Thần Chap 173 next 174

Độc Cô Bại Thiên   14/12/2017  

Bách Luyện Thành Thần

Giới Thiệu :

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh…. La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt… thôi thì đọc tiếp sẽ biết 🙂 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))

Tên Khác:

[listcate”yes” numberposts=-1]