Loading...

Anh Tuấn Lại Dễ Thương Chap 57 next 58

Độc Cô Bại Thiên   29/09/2017  

Tên Truyện

Giới Thiệu :

Nếu sinh mệnh có thể bắt đầu lại từ đầu. Bạn sẽ lựa chọn một con đường hoàn toàn khác chứ? Đường Tiểu Hàn đã mất đi 99,9% thân thể, dùng 0,01% còn lại lần nữa đổi lấy một cuộc sống hoàn toàn mới. Nhưng mà, chờ đã, hình như có gì đó không đúng…

Nguồn: Lục Dương